Rustend lid

Rustend lid

Van actief lidmaatschap naar rustend lidmaatschap?
Indien je stopt met voetballen maar je wilt wel lid van de vereniging blijven, vul dan dit mutatieformulier in. Nadat we het hebben ontvangen op het adres dat in het formulier staat aangegeven, zal het lidmaaschap en het daarmeesamenhangend contributiebedrag worden aangepast.

Let op: indien het actief lidmaatschap gedurende het lopende lidmaatschapsjaar wordt overgezet naar rustend lid, blijf je het resterend deel van het lopend lidmaatschapsjaar t/m juni contributieplichtig als actief lid.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!