Vertrouwenscontactpersonen - V.V. Trinitas Oisterwijk

Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

V.c. Trinitas Oisterwijk heeft de wil een veilige vereniging te zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt binnen de vereniging. Gezamenlijk doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn, waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet kon worden voorkomen. Binnen vv Trinitas Oisterwijk willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom er binnen onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. Deze zal fungeren als centraal aanspreekpunt om zo met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan, respectvol en veilig is.

 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je wellicht niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenscontactpersoon is een aanspreekpunt voor iedereen; alle leden, ouders, vrijwilligers en het bestuur en kan fungeren als eerste opvang bij klachten of vragen. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Het is wenselijk dat de melding snel wordt gedaan, erover wordt gepraat en er vroegtijdig een einde wordt gemaakt aan de ongewenste situatie zodat het niet verergert en herhaling in de toekomst wordt voorkomen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar probeert u de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen.

 

Wie zijn vertrouwenscontactpersoon binnen vv Trinitas Oisterwijk?

Het bestuur heeft besloten de volgende personen aan te stellen als vertrouwenscontactpersoon: Nathalie en Cindy. 7 november 2022 is ook Jeroen benoemd als vertrouwenscontactpersoon.

Zij zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: vertrouwenspersoon@trinitas-oisterwijk.nl

thumbnail_IMG_9449.jpg


Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van vv Trinitas plaatsvinden, zal vertrouwelijk worden omgegaan.
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen bij deskundigen, zal duidelijk zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg, tevens zal de vertrouwenscontactpersoon je op de hoogte houden van de stappen die zij zet.

De vertrouwenscontactpersoon is verplicht kort en bondig schriftelijk verslag te doen van de melding bij het bestuur, dit kan desgewenst anoniem. 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen. De vertrouwenscontactpersoon heeft tussentijds de mogelijkheid het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Functieprofiel van de vertrouwenscontactpersoon

Externe contactpersonen

Als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
Ook kan je terecht bij:
https://www.fier.nl
https://www.slachtofferhulp.nl
https://www.seksueelgeweld.nl
https://www.nji.nl/pesten
https://www.johnblankensteinfoundation.nl
https://stichtingidb.nl/

Wij zijn te bereiken via het volgende mail adres: vertrouwenspersoon@trinitas-oisterwijk.nl.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!